• slide 4
  • slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwazprt/public_html/app/views/template/header.php on line 149
Günün təklifi

Niyə istifadə edirik?

Dizaynın qiymətləndirilməsində, oxunan mətnin quruluşu oxucunun diqqətini yayındırması bir həqiqətdir. Lorem Ipsum istifadə etmənin əsas məqsədi odur ki, “bura mətn gələcək, bura mətn gələcək” yazmaq əvəzinə, oxucunun diqqətini təkrarlanmayan və qeyri standart mətnlə yayındırmamaqdır. İndi bir çox proqramların elektron versiyalarında və elektron səhifə redaktorlarının işlərində Lorem Ipsumdan istifadə edilir. Lorem Ipsum açar sözlər ilə mətn axtarıldığında, hələ nə qədər elektron resursların həyatlarının başlanğıcının şahidi oluruq. Bu illər ərzində Lorem Ipsumun müxtəlif variantları yaranmışdır. Bəzi versiyalar səhv nəticəsində, bəziləri isə bilərəkdən (yumorlu variantlar) yaranmışdır.